Uusi tunnustuspalkinto liikuntaympäristöjen kehittäjille


Liikuntapaikkamestarit vaikuttavat merkittävästi liikunta-alueiden kehittämiseen ja niiden ylläpidon suunnitteluun sekä toimeenpanoon. Omalla työllään he myötävaikuttavat aktiivisesti liikuntaympäristöjen kehittymiseen yli hallinnollisten rajojen huolehtien sekä kuntoliikkujien että kilpaurheilijoiden arjen harjoitteluolosuhteiden toimivuudesta. Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry (SLA) ja Lappset Group haluavat antaa tunnustusta liikuntaympäristöjä kehittäville henkilöille, ja ovat yhdessä perustaneet uuden liikuntapaikkamestareille kohdennetun tunnustuspalkinnon. Se jaetaan ensimmäistä kertaa loppuvuodesta.

Voit jättää oman ehdotuksesi täyttämällä alla olevan lomakkeen. Kurkkaathan alempaa vielä tarkemmat kriteerit palkinnon saamiseksi.

Me SLA:ssa uskomme, että yhdessä ja yhteistyöllä voimme rakentaa entistä liikuttavampia elinympäristöjä. Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinnon suorittaneilla liikuntapaikkamestareilla sydän sykkii niin olosuhteiden kehittämiseen kuin arkisempaan liikuntapaikkojen kunnossapitoonkin. Yhdistyksemme tavoitteena on alan arvostuksen lisääminen ja tämän tunnustuksen avulla voimme tuoda liikuntapaikka-alan taitajien kädenjälkiä näkyviin. Haluamme myös kannustaa jäsenistöämme jatkuvan oppimisen tielle, mestariki ei synnytä vaan siihen opiskellaan, SLA:n pääsihteeri Johanna Manninen taustoittaa.

Liikuntapaikkamestarit ovat selkeä ryhmä koulutuksen käyneitä ammattilaisia, joita ei huomioida muin tunnustuksin.

Uusi tunnustuspalkinto voidaan myöntää liikuntapaikkamestarikoulutuksen käyneelle henkilölle, joka toimii aktiivisesti liikuntaympäristöjen kehittäjänä ja ylläpidon suunnittelijana sekä toimeenpanijana. Urheilussa, kuten muillakin elämän osa-alueilla, menestys ja onnistumiset ovat seurausta hyvästä, kannustavasta ja luottamukseen perustuvasta ilmapiiristä arkisen käytännön työn rinnalla. Siksi valintaperusteissa kiinnitetään erityistä huomiota pehmeiden arvojen toteutumiseen, ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan ja positiiviseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. 

Palkitsemiskriteereissä painotetaan lisäksi hallinnollisten rajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä, ja kuntoliikkujien sekä kilpaurheilijoiden huomioimista liikunta-alueiden kehittämisessä. Eri organisaatioiden edustajista koostuva palkintoraati arvostaa lisäksi ennakkoluulottomuutta, innovatiivisuutta ja rohkeita aloitteita sekä erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.

Lappset Group Oy haluaa tunnustuspalkinnolla nostaa liikunta-alueiden olosuhteista vastaavien liikuntapaikkamestareiden monipuolisen ammatillisen työn arvostusta ja vahvistaa heidän merkitystään liikuntaympäristöjen toiminnan ylläpitäjinä sekä kehittäjinä.

-        Liikunta-alueiden olosuhteet, käyttöturvallisuus, toimivuus, siisteys ja palvelu ovat keskeisiä asioita, joissa liikuntapaikkamestarin kädenjälki näkyy. Pitkään lasten ja nuorten liikunnan ja urheiluharrastusten parissa toimineena olen huomannut, että liikuntapaikkamestarin palvelualttius korostuu lasten ja nuorten kohdalla. Liikuntapaikkamestari on nuorille tukena ja turvana, päivystää ja on aina paikalla opastaen, neuvoen ja auttaen, Lappsetin aluemyyntipäällikkö Jarno Virkki taustoittaa.

Vuoden liikuntapaikkamestari –tunnustuksen ja 1 500 euron tunnustuspalkinnon valitsee nelihenkinen raati, johon kuuluvat SLA ry:n hallituksen jäsen Jere Sinkkonen, SLA ry:n pääsihteeri ja samalla palkintolautakunnan sihteerinä toimiva Johanna Manninen, Lappset Group Oy:n aluemyyntipäällikkö Jarno Virkki ja mahdollisesti yksi ulkopuolinen jäsen.

Tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan 3.-4. marraskuuta Tampereella pidettävien Sportec 2021 -messujen yhteydessä. Se jaetaan jatkossa vuosittain, ja on osa Lappset Group Oy:n yhteiskunnallista vastuuta.

Ehdotuksia palkinnonsaajaksi voi tehdä SLA:n 10. lokakuuta asti. 

Lisätietoja:

-        Johanna Manninen, SLA ry:n pääsihteeri, johanna.manninen@sla-ry.fi

-        Jarno Virkki, aluemyyntipäällikkö, Lappset Group Oy, puh. 050 434 9204, jarno.virkki@lappset.com,