Onko henkilö suorittanut liikuntapaikkamestari-tutkinnon

Kaikkien lomakkeen täyttäneiden kesken arvomme neljä K-ryhmän lahjakorttia.

Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry (SLA) ja Lappset Group haluavat antaa tunnustusta liikuntaympäristöjä kehittäville henkilöille, ja perustivat yhdessä viime vuonna liikuntapaikkamestareille kohdennetun tunnustuspalkinnon. Se jaetaan toista kertaa loppuvuodesta. Ehdokkaiden ilmoittaminen tapahtuu SLA:n nettisivuilla olevan lomakkeen kautta touko- ja elokuun välisenä aikana.

Liikuntapaikkamestarit vaikuttavat merkittävästi liikunta-alueiden kehittämiseen ja niiden ylläpidon suunnitteluun sekä toimeenpanoon. Omalla työllään he myötävaikuttavat aktiivisesti liikuntaympäristöjen kehittymiseen yli hallinnollisten rajojen huolehtien sekä kuntoliikkujien että kilpaurheilijoiden arjen harjoitteluolosuhteiden toimivuudesta. 

-       Liikuntapaikkamestarit ovat pääsääntöisesti alan pitkän työkokemuksen omaavia liikunnan moniammattilaisia. Heidän ammattitaito, aktiivisuus, kehittämishalu ja laajat kontaktit myös muihin liikunnan parissa työskenteleviin ihmisiin ja sidosryhmiin ovat edesauttamassa liikuntapaikka-alan jatkuvaa kehittymistä. Työskentelevät he sitten julkisella tai yksityisellä sektorilla, sanoo Kuortaneen Urheiluopiston koulutuskeskuksen linjajohtaja Jarmo Luuri.

Liikuntapaikkamestarit ovat selkeä ryhmä koulutuksen käyneitä ammattilaisia, joita ei huomioida muin tunnustuksin.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä innovatiivisuus palkintoperusteiden keskiössä

Tunnustuspalkinto voidaan myöntää liikuntapaikkamestarikoulutuksen käyneelle henkilölle, joka toimii aktiivisesti liikuntaympäristöjen kehittäjänä ja ylläpidon suunnittelijana sekä toimeenpanijana. Urheilussa, kuten muillakin elämän osa-alueilla, menestys ja onnistumiset ovat seurausta hyvästä, kannustavasta ja luottamukseen perustuvasta ilmapiiristä arkisen käytännön työn rinnalla. Siksi valintaperusteissa kiinnitetään erityistä huomiota pehmeiden arvojen toteutumiseen, ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan ja positiiviseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.  

Palkitsemiskriteereissä painotetaan lisäksi hallinnollisten rajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä, ja kuntoliikkujien sekä kilpaurheilijoiden huomioimista liikunta-alueiden kehittämisessä. Lisäksi kiinnitetään huomiota työyhteisön hyvinvointiin ja liikkumista edistävään toimintaan.

Eri organisaatioiden edustajista koostuva palkintoraati arvostaa lisäksi ennakkoluulottomuutta, innovatiivisuutta ja rohkeita aloitteita sekä erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.

Tunnustuspalkinnolla halutaan edistää moniammatillisen työn arvostusta

Lappset Group Oy haluaa tunnustuspalkinnolla nostaa liikunta-alueiden olosuhteista vastaavien liikuntapaikkamestareiden monipuolisen ammatillisen työn arvostusta ja vahvistaa heidän merkitystään liikuntaympäristöjen toiminnan ylläpitäjinä sekä kehittäjinä.

- Liikunta-alueiden olosuhteet, käyttöturvallisuus, toimivuus, siisteys ja palvelu ovat keskeisiä asioita, joissa liikuntapaikkamestarin kädenjälki näkyy. Pitkään lasten ja nuorten liikunnan ja urheiluharrastusten parissa toimineena olen huomannut, että liikuntapaikkamestarin palvelualttius korostuu lasten ja nuorten kohdalla. Liikuntapaikkamestari on nuorille tukena ja turvana, päivystää ja on aina paikalla opastaen, neuvoen ja auttaen, Lappsetin aluemyyntipäällikkö Jarno Virkki taustoittaa.

Vuoden liikuntapaikkamestari –tunnustuksen ja 1 500 euron tunnustuspalkinnon saajan valitsee nelihenkinen raati, johon kuuluvat SLA ry:n hallituksen jäsen Sari Sarpaneva, SLA ry:n pääsihteeri ja samalla palkintolautakunnan sihteerinä toimiva Johanna Manninen, Lappset Group Oy:n aluemyyntipäällikkö Jarno Virkki, Jere Sinkkonen, Itä-Suomen liikuntaopisto, Jarmo Luuri, Kuortaneen urheiluopisto ja Mika Nurminen, Suomen urheiluopisto Vierumäki.

Tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan lokakuussa Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n järjestämän olosuhdeseminaarin yhteydessä. Tunnustus jaetaan vuosittain, ja se on osa Lappset Group Oy:n yhteiskunnallista vastuuta.