Tietoa meistä

SLA:n jäseneksi voivat liittyä  

· liikunta-alan ammatillisen tutkinnon suorittaneet

· liikunta-alalla pitkäaikaisesti toimineet

· liikunta-alan opiskelijat

· SLA:n yhteisöjäseniä ovat järjestöt, yritykset ja julkisen hallinnon liikuntayksiköt

Tehtävämme:

·Liikunta-alan koulutuksen laadun varmistaminen 
 

·Liikunnan ammattilaisten ammattitaidon ylläpitäminen  
 

·Liikunta-asioihin vaikuttaminen ja alan edunvalvonta verkostoitumalla aktiivisesti kansallisesti ja kansainvälisesti 


·Alan ammattilaisten osaamisen varmistaminen


·Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen 


Förbund för yrkesfolk inom idrotten i Finland Grundad i år 2007

En yrkesmässig organisation för yrkesfolk inom idrotten, vars medlemmar är till exempel idrottsledare, idrottsinstruktörer, idrottsanläggningsföreståndare, arbetstagare av organisationer och företag som är verksam inom idrotten samt studender inom idrotten. Vård mål är att stärka betydelsen av idrotts status, för att säkerställa professionella kompetensen av våra medlemmar och organisera evenemang och förmåner till medlemmar.

Federation of Finnish Sports Professionals Founded in 2007

An organization of professionals in the sector of sports, whose members are e.g. sports leaders, sports instructors, sports facilities maintenance persons, workers of organizations and companies related to sports, and students in the sports sector. Our goal is to strengthen the role of sports status, to ensure the professional skills of our members and to organize events and benefits to members.


Verband Finnischer Sportfachleute Gegründet im Jahre 2007

Eine berufliche Organisation in der Sportbranche, deren Mitglieder sind zum Beispiel Sportschefts, Sportleiter, Angestellte aus Sportsplätze, Angestellte aus Sport Organisationen und Unternehmen und Studenten in der Sportsbranche. Unser Ziel ist den Status von Sport zu stärken, die Fähigkeiten unserer Mitglieder zu gewährleisten und Veranstaltungen und Leistungen an die Mitglieder zu organisieren.