Ajankohtaista syksy 2022

Suomen kunnissa on kova tarve säästää energiaa. 

Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry (SLA) teki kunnille kyselyn energiansäästösuunnitelmista liikuntapaikoissa. Kyselyyn vastasi 96 kuntaa eri puolilta Suomea. Vastaajat olivat kuntien liikuntajohtajia. Kysely tehtiin elokuun lopussa.

Tulokset ovat huolestuttavia. Useissa Suomen kunnissa säästötoimet uhkaavat ulkoilureittien valaistusta, uimahallien veden lämpötiloja ja urheiluhallien aukioloaikoja. On jopa väläytelty jäähallien ja uimahallien sulkemista. Uhka on todellinen ja haaste suuri. Tilanne haastaa kunnat ihan eri tarkkuudella pohtimaan energian saatavuutta ja hintaa nyt ja tulevaisuudessa.


Poimintoja Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n tekemästä jäsenkyselystä:

Lapsille ja nuorille pitää osoittaa liikuntapaikkoja, jotka aktivoivat heitä esim. skeitti, pumptrack ja jalkapallokentät.
Olosuhteiden luonnista ja korjausrakentamisesta ei voi leikata. Urheilupaikkoihin osoitettujen määrärahojen turvaaminen.

Kunnat panostaisivat liikuntapaikkojen kunnossapitoon riittävällä työntekijämäärällä ja varoilla.

Liikunnan merkityksen lisääminen kunnallisissa strategioissa niin, että se näkyy myös euroina eikä pelkästään puheina ja katteettomina lupauksina.

Kunnan tilahankkeissa huomioidaan päiväkoti ja koulurakennuksiin liittyvät liikuntatarpeet ja – mahdollisuudet.

Kunnan hyvinvointistrategiassa valinnaksi nostetaan, että alle 18-vuotaiaiden liikuntatilat ovat maksuttomia