Kuntavaalit 2021

Toteutimme Suomen Olympiakomitean ja Huono Äiti -yhteisön kanssa yhteistyössä kuntavaalikampanjan, missä toimme uudella tavalla esiin kuntavaalien merkitystä paikallisen tason liikuntaan ja urheiluun.

Tavoitimme tämän kampanjan kautta lähes 200 000 silmäparia. Tämä jos mikä on vaikuttamista kuntien liikuntapalveluiden resursseihin.

Asiaa liikunnasta ja urheilusta vaalikiertue esitteli liikuntamyönteisiä kuntavaaliehdokkaita

Vaalipaneelit järjestettiin touko-kesäkuussa Jyväskylässä, Tampereella, Lahdessa ja Rovaniemellä. Osittain etänä toteutetuissa tilaisuuksissa kuultiin asiantuntijoita ja eri puolueiden kuntavaaliehdokkaita. Mukana oli yhteensä 25 ehdokasta. Linkit tilaisuuksiin löytyvät SLA:n verkkosivuilta.


Kaikkien paikkakuntien tilaisuuksiin tervehdyksensä toi Olympiakomitean 1. varapuheenjohtaja Susanna Rahkamo. Hän totesi, että lähes neljä miljoonaa suomalaista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumattomuuden kustannukset ovat jopa 7,5 miljardia euroa.


- Kunnilla on suuri vastuu. Tarvitaan taitavia päättäjiä, jotka pystyvät näkemään liikunnan kytkökset ja päätösten vaikutukset. Urheilu ja liikunta tuovat luonnetta ja vetovoimaa kunnalle. Liikunta on syytä nostaa kunnan hyvinvointityön keskeiseksi osaksi, Rahkamo totesi.


Urheiluseuroilla suuri merkitys

Toinen alustaja, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen erikoistutkija Outi Aarresola painotti urheiluseurojen suurta paikallista merkitystä. Yhdessä urheiluseurat liikuttavat 400 000 lasta ja puolta miljoonaa aikuista. Noin kolmasosa suomalaisista kiinnittyy urheiluseuraan jollakin tavalla. 

- Liikkumisen lisäksi seuroilla on tärkeä kasvatustehtävä sekä yhteiskuntaan kiinnittävä tehtävä. Seuroissa rakennetaan yhteisöllisyyttä. Ammattimaistuneet urheiluseurat työllistävät tuhansia päätoimisia ja kymmeniä tuhansia sivutoimisia ihmisiä. Urheiluseurat ovat ottaneet hoitaakseen koulujen kerhoja ja niillä on muita yhteiskunnallisia tehtäviä. Jokaisella kunnalla on omaleimainen urheiluseuraprofiili, Aarresola painotti.

Aarresola kysyi ehdokkailta, miten seuroja voidaan tukea ja missä tehtävissä he haluavat urheiluseurojen roolin vahvistuvan. Ehdokkaiden vastauksissa seurojen kunnilta saama tuki on esimerkiksi rahallista tukea, tiloja, olosuhteita ja koulutusta. Seuroja toivottiin enemmän mukaan verkostoihin kuntapäättäjien, koulujen ja muiden toimijoiden kanssa. Myös seurojen keskinäistä yhteistyötä toivottiin lisää.

Kuusi väittämää jakoivat ehdokkaita

Kuntavaaliehdokkaat saivat vastata kuuteen väittämään. Ensimmäinen kysymys koski kaupungin liikuntapaikkojen tilannetta. Ehdokkaiden mielestä liikuntapaikoissa on kehittämisen varaa, vaikka oman kaupungin tilanteesta oltiin ylpeitä. 

Kaikilla paneelipaikkakunnilla alle 18- tai 20-vuotiaiden liikuntapaikat haluttiin pitää pääsääntöisesti maksuttomina. 

Ehdokkaat eivät halunneet nostaa liikuntapaikkojen maksuja kunnan talouden tasapainottamiseksi, vaan ratkaisuja haluttiin etsiä muualta. 

Kysymys, tarvitseeko jotain lakkauttaa, jotta saadaan uutta tilalle, oli vaikea. Lakkauttamispäätöksiä ei haluta tehdä, mutta joskus lakkauttaminen voi olla välttämätöntä, jotta saadaan esimerkiksi nuoria ja uusia lajeja mukaan. 

Kysymys ryhmäkurista jakoi vastaajia. Todettiin, että yhteinen linja on oltava tiedossa äänestäjiäkin ajatellen, mutta eteen saattaa tulla aina jotain odottamatonta. 

Kaikki ehdokkaat pitivät tärkeänä, että oma kaupunki säilyy liikuntakaupunkina tai että alueelle saadaan jatkossakin urheilun suurtapahtumia.


Yhteistyötä liikunnan puolesta


Vaalipaneelikiertueen yhteistyössä olivat mukana Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Suomen Urheiluopisto, Pajulahden liikuntakeskus, Lahden kaupunki, Tampereen kaupunki, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Lapin Liikunta ry, Santa Sport, Rovaniemen kaupunki, Keski-Suomen Liikunta- ja Urheilu ry, Likes, KIHU, Jyväskylän Urheiluakatemia, Jyväskylän yliopisto liikuntatieteellinen tiedekunta ja Jyväskylän kaupunki.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.


Poimintoja Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n tekemästä jäsenkyselystä:

Lapsille ja nuorille pitää osoittaa liikuntapaikkoja, jotka aktivoivat heitä esim. skeitti, pumptrack ja jalkapallokentät.
Olosuhteiden luonnista ja korjausrakentamisesta ei voi leikata. Urheilupaikkoihin osoitettujen määrärahojen turvaaminen.

Kunnat panostaisivat liikuntapaikkojen kunnossapitoon riittävällä työntekijämäärällä ja varoilla.

Liikunnan merkityksen lisääminen kunnallisissa strategioissa niin, että se näkyy myös euroina eikä pelkästään puheina ja katteettomina lupauksina.

Kunnan tilahankkeissa huomioidaan päiväkoti ja koulurakennuksiin liittyvät liikuntatarpeet ja – mahdollisuudet.

Kunnan hyvinvointistrategiassa valinnaksi nostetaan, että alle 18-vuotaiaiden liikuntatilat ovat maksuttomia