Syyskuun 28. päivänä kiitetään liikunnan olosuhteista vastaavia henkilöitä. Suomessa on noin 39 000 liikuntapaikkaa ja tänään huomioidaan näiden olosuhteiden ylläpitäjiä.

Milloin sinä kävit sanomassa kenttämestarille moro? Sanoitko kiitos kentänhoitajalle, kun luistin liikkui tänäänkin liukkaalla jäällä?

Toisen kerran Euroopan urheiluviikolla SLA haluaa nostaa esiin liikunnan olosuhdetyönmerkityksen ja tavoitteena on kampanjan jatkuminen tulevina vuosina.

Päivä järjestetään liitettynä Euroopan urheiluviikon #beactive-toimenpiteisiin.

Tämän päivän ideana on tuoda esiin olosuhteista vastaavien arvokasta työtä jakamalla kiitoksia sosiaalisessa mediassa ja järjestämällä pieniä yllätyksiä alan ammattilaisille.

Suomessa on liikuntapaikkojen yhteenlaskettu arvo n. 10 miljardia euroa. On sanomattakin selvää, että liikuntapaikoistamme tulee huolehtia koulutettujen ammattilaisten ja tuota työtä pitää arvostaa. Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa liikuntapaikkojen hoitoon on oma ammattitutkintokoulutus ja erikoisammattitutkintokoulutus

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon voit suorittaa kolmessa oppilaitoksessa Kuortaneen Urheiluopistolla, Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä sekä Itä-Suomen liikuntaopistolla Joensuussa.

Miten mukaan?

Aloitteen taustayhteisöt haluavat haastaa niin yksittäiset liikunnan harrastajat kuin myös organisaatiot niin Suomessa kuin myös muualla Euroopassa osallistumaan tämän päivän viettoon itse parhaaksi katsomallaan tavalla ja jakamaan tekojaan sosiaalisessa mediassa. Voitte käyttää oheista kuvaa viestinnässänne.