SLA:n vuosikokous

Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n vuosikokous 31.5.2021 klo 16.00

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan varsinaisten henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten sekä asiantuntijayhteisöjen ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus seuraavana vuonna

8. Vahvistetaan kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruus seuraavana vuonna

9. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

12. Päätetään yhdistyksen virallisten ilmoitusten julkaisemisesta kokouskutsuja lukuun ottamatta

13. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat

      - täydennetään myöhemminSLA:n hallitukseen?

Oletko kiinnostunut hallitustyöskentelystä? Nyt sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan liikunnan ammattilaisten asioihin SLA:n hallituksessa.  Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Täytä alla oleva lomake, jos haluat mukaan toimintaamme. 

SLA:n tämän hetkisen hallituksen jäsenet löytyvät tästä