SLA:n vuosikokous 26.4.2024 klo 16.00-18.00

Halutessasi osallistua hallituksen kokoukseen Teamsin kautta niin pyydämme ilmoittautumaan toimisto@sla-ry.fi kaksi viikkoa ennen kokousta


SLA:n hallitukseen?

Oletko kiinnostunut hallitustyöskentelystä? Nyt sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan liikunnan ammattilaisten asioihin SLA:n hallituksessa.  Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Täytä alla oleva lomake, jos haluat mukaan toimintaamme. 

Vuosikokous Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosittain pidetään yksi sääntömääräinen kokous toukokuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Vahvistetaan varsinaisten henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten sekä asiantuntijayhteisöjen ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus seuraavana vuonna. 

8. Vahvistetaan kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruus seuraavana vuonna 

9. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja 

12. Päätetään yhdistyksen virallisten ilmoitusten julkaisemisesta kokouskutsuja lukuun ottamatta 

13. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat