Yhdessä-hanke starttaa - ilmoittaudu mukaan

16.8.2022

Hei sinä pienessä tai keskisuuressa kunnassa liikunnanohjaustyötä tekevä liikunnan ammattilainen! Nyt panostetaan sinun työhyvinvointiisi! Lähde mukaan hankkeeseen!

Olemme saaneet Työsuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämisrahaa liikunnanohjaustyötä tekevien verkkovälitteisen ryhmäohjausmallin kehittämiseen ja arviointiin. Ryhmäohjaus rakentuu osallistujien tarpeista ja tavoitteista. Ohjauksella pyritään tukemaan mm. työntekijöiden omaa ammatillista kasvua, verkostoitumista sekä verkoston kautta oppimista. Ryhmiä ohjaa ulkopuolinen fasilitaattori.

Ryhmäohjauksiin kootaan eri kunnissa liikunnanohjaustyötä tekeviä työntekijöitä. Osallistuvia kuntia on jo toistakymmentä ja haemme mukaan vielä muutamia kuntia. Hankkeeseen olemme pyrkineet saamaan mukaan erityisesti pieniä ja keskisuuria kuntia.

Työntekijöiden työtehtävät voivat rakentua monista eri tehtävissä, mutta kohderyhmänä erityisesti ne, jotka osana työtään tekevät jonkinlaista asiakastyötä. Hankkeessa tutkitaan verkkovälitteisen mallin soveltuvuutta ja sen vaikutuksia työntekijöiden työhyvinvointiin.

Tarjoamme teidän työntekijöillenne mahdollisuutta osallistua verkkovälitteiseen ryhmäohjaukseen keväällä 2023.