VAIKUTTAVAA LIIKUNTAJOHTAMISTA – KOULUTUS JA SLA:N ESITTÄYTYMINEN

Arvoisa liikuntavaikuttaja,

kiitos osallistumisestasi johtamiskoulutukseen sekä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n toiminnan esittelyyn 9.2.2023 

Kouluttajana toimi Jenni Bezani, Salecology Oy

Syksyllä 2022 järjestetty koulutus täyttyi nopeasti ja osallistujapalautteet kertovat koulutuksen tärkeydestä: 

Liedon Kai Lagerström ilmoittautui mukaan koulutukseen, koska sen sisältö liittyi johtamiseen ja itsensä kehittämiseen. Hän oli jo aiemmin tutustunut kirjallisuuteen erilaisista ihmistyypeistä. Kiinnostus heräsi aikoinaan, kun Lagerström pohti, miksi joidenkin ihmisten kanssa on helppo toimia ja joidenkin kanssa on hankalampaa. 

- Mietin, teenkö jotain väärin vai mistä on kysymys, kun asiat eivät suju. Nyt olen lukemani ja koulutusten myötä ymmärtänyt, miten esimiehenä ja neuvottelukumppanina kannattaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Asia on ajankohtainen, sillä roolini muuttuu, kun siirryn työskentelemään sivistystoimen puolelle ja vastuu kasvaa. Alaisuuteeni tulevat jatkossa liikuntapaikanhoitajat ja vahtimestarit, yhteensä kuusi henkilöä, kenttämestari kommentoi. 

Asiaan perehtymisen jälkeen ihmiset ovat muuttuneet Lagerströmin mielestä mielenkiintoisemmiksi. Hän sanoo pohtivansa joskus hieman liikaakin ihmisiä ja heidän käyttäytymistään. Omaksi väriksi on löytynyt oranssi. 


Koulutuksen Yleispiirteet

Tämän ohjelman avain on tukea johtajien ymmärrystä heidän omasta vaikuttamistyylistään ja miten he vaikuttavat toisiin. Tämän koulutuksen myötä jokainen osallistuja lähtee koulutuksesta selkeämmän ymmärryksen kanssa itsestään sekä miten adaptoida omaa tapaa toimia erilaisissa vaikuttamistilanteissa että miten adaptoida erilaisissa tilanteissa saavuttaakseen enemmän vaikutusvaltaa toisten kanssa.

Koulutuksen sisältö on jaettu kahteen peruselementtiin:

Mitä on vaikuttaminen ja millainen vaikuttaja minä (osallistuja) olet?

Ensimmäinen osa workshopista auttaa johtajia ymmärtämään mistä vaikuttaminen tulee ja mitkä heidän henkilökohtaiset vaikuttamispreferenssit ovat.

·       Minkä tyyppinen johtaja olen?

·       Miten muut näkevät minut?

·       Tyypillinen vaikuttamistyyli ja lähestymistapa


Miten vaikuttaa toisiin/muihin?

Toisessa osiossa tarkastelemme erilaisia scenarioita ja miten vaikuttaa muihin.

·       Miten luoda yhteyttä vastapuoleen/toiseen(toisiin) kokouksissa kasvotusten ja muiden medioiden kautta (sähköposti, puhelin, video puhelut)

·       Keskustelun ja vaikuttamisen sävyn asettaminen

·       Vaikuttaminen keskustelujen kautta

·       Toisten todellisten aikeiden paljastaminen/todentaminen (kuunteleminen ≠ kyseenalaistaminen/`kysymyksien kysyminen´)

Kouluttajana toimii Jenni Bezani, Salecology Oy