Kenestä vuoden 2023 liikuntapaikkamestari -haku on auki

15.3.2023

  • Vuoden 2023 liikuntapaikkamestaria pääsee ehdottamaan tästä.


Kenestä vuoden 2023 Liikuntapaikkamestari?

 

Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry (SLA) ja Lappset Group haluavat antaa tunnustusta liikuntaympäristöjä kehittäville henkilöille. Se jaetaan kolmatta kertaa loppuvuodesta. Ehdokkaiden ilmoittaminen tapahtuu SLA:n nettisivuilla olevan lomakkeen kautta maalis- ja elokuun välisenä aikana. SLA ja Lappset avaavat Vuoden Liikuntapaikkamestari 2023 -haun Sportec -liikuntapaikkamessuilla 15. maaliskuuta ja keskustelevat viimeisen kahden vuoden kokemuksen perusteella tunnustuspalkinnon merkityksestä alalle ja ihmisille.

Liikuntapaikkamestarien tekemä työ näkyväksi

Liikuntapaikkamestarit vaikuttavat merkittävästi liikunta-alueiden kehittämiseen ja niiden ylläpidon suunnitteluun sekä toimeenpanoon. Omalla työllään he myötävaikuttavat aktiivisesti liikuntaympäristöjen kehittymiseen yli hallinnollisten rajojen huolehtien sekä kuntoliikkujien että kilpaurheilijoiden arjen harjoitteluolosuhteiden toimivuudesta. 

- Liikuntapaikkamestarit ovat oman alansa ehdottomia huippuosaajia. Heidän päivittäinen työpanoksensa ja ammattiosaaminen näkyvät meidän jokaisen päivittäisessä arjessa. Liikuntapaikka-alan oppilaitokset haluavat, että maamme liikuntapaikat ovat jatkossakin osaavien, koulutettujen ja hyvien ammattilaisten käsissä. Kentällä meritoituneiden tekijöiden arvostaminen ja esiin nostaminen antavat myös alan uusille osaajille lisämotivaatiota kehittyä parhaaksi omassa työssään. Puhumattakaan siitä, että ala ja tekijät tulevat paremmin tunnetuksi liikunnan ammattilasten sekä liikuntapaikkojen asiakkaiden keskuudessa., sanoo Itä-Suomen Liikuntaopistonliikuntapaikka-alan vastaava opettaja Jere Sinkkonen. 

Liikuntapaikkamestarit ovat selkeä ryhmä koulutuksen käyneitä ammattilaisia, joita ei huomioida muin tunnustuksin.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä innovatiivisuus palkintoperusteiden keskiössä

Tunnustuspalkinto voidaan myöntää liikuntapaikkamestarikoulutuksen käyneelle henkilölle, joka toimii aktiivisesti liikuntaympäristöjen kehittäjänä ja ylläpidon suunnittelijana sekä toimeenpanijana. Urheilussa, kuten muillakin elämän osa-alueilla, menestys ja onnistumiset ovat seurausta hyvästä, kannustavasta ja luottamukseen perustuvasta ilmapiiristä arkisen käytännön työn rinnalla. Siksi valintaperusteissa kiinnitetään erityistä huomiota pehmeiden arvojen toteutumiseen, ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan ja positiiviseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.  

Palkitsemiskriteereissä painotetaan lisäksi hallinnollisten rajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä, ja kuntoliikkujien sekä kilpaurheilijoiden huomioimista liikunta-alueiden kehittämisessä. Lisäksi kiinnitetään huomiota työyhteisön hyvinvointiin ja liikkumista edistävään toimintaan. Vuoden 2023 kriteeristö on yhtenäinen viime vuoden kriteeristön kanssa. 

Eri organisaatioiden edustajista koostuva palkintoraati arvostaa lisäksi ennakkoluulottomuutta, innovatiivisuutta ja rohkeita aloitteita sekä erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.

Tunnustuspalkinnolla halutaan edistää moniammatillisen työn arvostusta

Lappset Group Oy haluaa tunnustuspalkinnolla nostaa liikunta-alueiden olosuhteista vastaavien liikuntapaikkamestareiden monipuolisen ammatillisen työn arvostusta ja vahvistaa heidän merkitystään liikuntaympäristöjen toiminnan ylläpitäjinä sekä kehittäjinä.

Vuoden liikuntapaikkamestari –tunnustuksen ja 1 500 euron tunnustuspalkinnon saajan valitsee kuusihenkinen raati, johon kuuluvat SLA ry:n hallituksen jäsen Sari Sarpaneva, SLA ry:n pääsihteeri ja samalla palkintolautakunnan sihteerinä toimiva Johanna Manninen, Lappset Group Oy:n kotimaan myyntipäällikkö Jarno Virkki sekä Jere Sinkkonen, Itä-Suomen liikuntaopisto, Jarmo Luuri, Kuortaneen urheiluopisto ja Mika Nurminen, Suomen urheiluopisto Vierumäki.

Tunnustuspalkinnon saaja julkistetaan lokakuussa Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n järjestämän olosuhdeseminaarin yhteydessä. Tunnustus jaetaan vuosittain, ja se on osa Lappset Group Oy:n yhteiskunnallista vastuuta.

Ehdotuksia palkinnonsaajaksi voi tehdä Vuoden liikuntapaikkamestari | Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry (sla-ry.fi) linkin kautta maaliskuun ja elokuun välisenä aikana.

Lisätietoja:
- Johanna Manninen, SLA ry:n pääsihteeri, puh. 040 5567 040, johanna.manninen@sla-ry.fi 
- Jarno Virkki, kotimaan myyntipäällikkö, Lappset Group Oy, puh. 050 434 9204, jarno.virkki@lappset.com,