Yhteisöjäsenyys

Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry muuttaa toimintaansa entistä toimintalähtöisemmäksi. Siihen liittyy yhteisöjäsenyyden ja kumppanuuden kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Yhteistyössä haluamme tuoda yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti yhteistyökumppanin toimintoja, palveluja sekä tuotteita esille SLA:n tilaisuuksissa ja julkaisuissa.

Yhteisöjäsen voi liittää omaa henkilöstöään SLA:n yksilöjäseneksi ilman eri korvausta. Henkilöjäsen saa SLA:lta mm. Liikunnan ammattilainen –lehden 4 krt vuodessa.