SLA:n kyselyn tulokset: Suomen kunnilla paineita korottaa liikuntapaikkojen hintoja, mutta maltillisesti

14.12.2022


Suomen kunnilla paineita korottaa liikuntapaikkojen hintoja, mutta maltiilisesti -
Puolet korottaa, puolet ei

 

Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry kysyi Suomen kunnilta, aikovatko he korottaa liikuntapaikkojensa hintoja lähitulevaisuudessa. Vastauksista käy ilmi, että paineita korotuksiin on, mutta korotuksiin ei mielellään lähdetä ja ne ovat maltillisia. Noin puolet aikoo korottaa, puolet ei. Pelkona on liikkumattomuuden kustannusten kasvu pidemmällä aikavälillä. Liikuntamahdollisuuksien toivotaan säilyvän tasapuolisina kaikille kuntalaisille.

Kunnat kertovat hinnankorotusten koskevan muun muassa liikuntahalleja, kuntosaleja, uimahalleja, koulujen liikuntasaleja ja lämmitettäviä tekonurmia. Mainintoja saavat myös tekojääradat, ylipainehallit, ensilumenladut ja ulkoilureitit.

Kunnat uskovat korotusten vaikuttavan erityisesti seuratoimintaan, lasten ja ikääntyvien liikuntaan sekä erityisryhmien liikuntaan.

Korotuspaineisiin ovat vaikuttaneet eniten energian hinta sekä kunnan tai kaupungin taloudellinen tilanne. Muita syitä ovat henkilöstömenot, tulevat investoinnit, polttoainekulut ja vuokrat.

Vastauksista käy ilmi, että hintoja olisi pitänyt korottaa jo muutamia vuosia sitten, mutta korotukset ovat jääneet syystä tai toisesta tekemättä. Lisäksi koronapandemia on siirtänyt korotuksia edelleen parilla vuodella eteenpäin.

Yleisesti hinnankorotuksia tekevät kunnat arvioivat saaneensa riittävästi tietoa päätöksentekonsa tueksi. He arvelevat, että korotukset kohtelevat kuntalaisia pääosin yhdenvertaisesti ja liikuntapalvelut säilyvät edelleen tasavertaisina. Korotusten kerrotaan olevan suuruudeltaan hyvin maltillisia, minkä vuoksi niillä ei toisaalta ole suurta vaikutusta kunnan talouteen.

Vain muutama kunta on tehnyt hinnankorotusten vaikutusten ennakkoarviointia. Suurimmassa osassa kunnista hinnankorotusten vaikutuksia ei ole arvioitu tai arvioinnit eivät ole ainakaan olleet kyselyyn vastanneiden tiedossa.

Suurin osa vastaajista kokee, että päätöksenteko koskien liikuntapaikkojen hinnankorotuksia ei ole ollut liikunnan viranhaltijoiden omissa käsissä.

Kysely tehtiin marraskuussa 2022. Vastauksia saatiin 56 kunnalta ympäri Suomen. Lähes puolet vastaajista, 27 kuntaa, ei aio korottaa liikuntapaikkojen hintoja. Hieman alle puolet vastaajista, 22 kuntaa, aikoo korottaa hintoja. Epävarmoja kuntia on muutama.