Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry

 

 

Löydät meidät nyt facebookista, twitterista ja youtubesta. Klikkaamalla ikonia siirryt suoraan etusivullemme.

 

AJANKOHTAISTA:

Holiday Clubin tarjous SLA:n jäsenille

Holiday Club tarjoaa SLA:n jäsenille vähintään 15 % alennuksen Holiday Club –kylpylähotellien, Villas-huoneistojen  ja loma-asuntojen päivän hinnoista. Lisäksi Holiday Club tarjoaa kampanjakohtaisia lisäetuja. Majoitusvaraus ja maksut Holiday Club verkkokaupan kautta osoitteesta www.holidayclub.fi  Varauksen yhteydessä käytä koodia SLA15 saadaksesi alennuksen.

__________________________________

Yhteistyötä Enkora Oy:n kanssa

Enkora Oy ja SLA ry aloittavat yhteistyössä liikuntapalvelujen kehittämisen. Kulunvalvonta, kulunseuranta, työajanseuranta, varausjärjestelmät, varastointi on helppo organisoida ja toteuttaa Enkora-palvelumoduulien avulla. Olkoonpa kyse koko paikkakunnan kokonaistoiminnasta tai yksittäisistä kohteista. Enkora Oy tuottaa teknisen palvelun ja välineet toimintaa. Yhteistyössä SLA kertoo tuotteista ja toteutuksista.

Tutustu tuotteisiin tästä

__________________________________

MUUTOKSIA LIIKUNNAN AMMATTILAISET -LEHDEN POSTITUKSESSA!

LUE LISÄÄ

__________________________________

Tutustu SLA:n uuteen yhteisöjäseneen

EASY LED OY

__________________________________

Sportataan!

Lappset on käynnistänyt vauhdikkaan kampanjan lähiliikuntapaikkojen ja sporttiratojen lisäämiseksi. Lähiliikunta-alueiden erilaisten suorituspaikkojen tavoitteena on houkutella kokeilemaan kaikkien lajien perusliikuntataitoja juoksemista, hyppäämistä ja tasapainoilua.

Lue lisää

__________________________________

Liikuntapaikkojenhoito.fi-sivusto on uusi kätevä työkalu liikuntapaikkojen hoitoon!

 

Liikuntapaikkojenhoito.fi on liikuntapaikkojen henkilöstölle helppokäyttöinen työkalu, jossa yhdistyvät liikuntapaikkojen hoitosuunnitelmat sekä työtä ohjaava ja dokumentoiva kalenteri. Ensimmäiset kunnat ovat jo käyttämässä palveluamme.

Varaa ohjelman esittely myös omalle paikkakunnallesi!

Lisätietoja:

Hanna-Leena Halonen,

puh. 044-725 7200,              

hanna-leena.halonen@sla-ry.fi

__________________________________

 

 

Tervetuloa SLA ry:n sivuille. SLA ry on valtakunnallinen järjestö, joka organisoi, koordinoi ja tuottaa palveluja jäsenistölleen. Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on liikunta-aattellinen yhdistys. Järjestö on perustettu 1.1.2007 Suomen Liikuntatoimenjohtajat ry:n, Suomen Liikunnanohjaajat ry:n, Suomen Liikuntapaikkamestarit ry:n ja Suomen Liikuntapaikkojenhoitajat ry:n työn jatkajaksi

UUTISPALSTA:

Lyhennelmä Liikunnan Ammattilainen numerosta 2/2016

Teksti: Jarmo Lahti, Asiantuntija, Toimihenkilöliitto ERTO

Hyvinvoiva työyhteisö jaksaa ja tekee hyvää tulosta

Yksityisellä liikunta-alalla työskentelevien työntekijöiden työolot vaihtelevat paljon. Osassa työpaikoista työolot ovat hyvät ja henkilöstöstä pidetään huolta. Myös erilaisia tapauksia on kerrottu Toimihenkilöliitto ERTOn työsuhdeneuvonnan päivystäjille.

Työehdot ja työpaikan pelisäännöt ovat liian monella kuntosalilla ja hyvinvointikeskuksessa hukassa tai sitten oikeiksi tarkoitettuja ohjeita sovelletaan tilanteen ja mielialan mukaan vaihtelevasti.  Valitettava tosiasia on, että työnantajat ja työntekijät eivät tunne riittävästi työelämää ohjaavien lakien sisältöjä ja määräyksiä.

Tietämättömyydestä seuraa turhia riitoja ja huonon kohtelun kokemuksia. Kaikille osapuolille epämieluisat tilanteet voitaisiin välttää tai ainakin vähentää sillä, että työehdoista sovittaessa molemmat osapuolet tuntisivat omat oikeutensa ja velvollisuutensa paremmin.

Jos työpaikan henkilöstö kokee, että työnantaja kohtelee heitä arvostavasti ja oikeudenmukaisesti, se todennäköisesti näkyy myönteisesti myös asiakkaiden saamassa palvelussa. Asiakkaat kyllä aistivat sen, jos salin ohjaajat ovat työssään tyytymättömiä tai alistettuja. Hyvä tai paha fiilis tarttuu asiakkaisiinkin ja näkyy sitä myöten firman tuloksessa.

Ammattiliiton jäsenyys on työelämäsi vakuutus. Jäseneksi kannattaa liittyä silloin, kun kaikki on ihan hyvin työpaikalla. Jos liityt vasta silloin, kun ongelmat ovat jo riistäytyneet hallitsemattomiksi, ja tarvitsisit oikeudenkäyntiapua, olet myöhässä. Palovakuutustakaan et saa siinä vaiheessa, kun liekit lyövät jo ikkunoista ulos. Oikeusturvaan sinulla on oikeus puolen vuoden jäsenyyden jälkeen ja kun riita-asia on syntynyt jäseneksi liittymisen jälkeen.

Jäsenenä olet oikeutettu:

  • neuvontaan työehtosopimus- ja palkkasuositusasioissa
  • työsuhdelakimiehen palveluihin
  • henkilökohtaiseen tukeen työpaikan pulmatilanteissa
  • ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen
  • luottamusmiehen apuun
  • Emma-akatemian edullisiin koulutuksiin

Lisäksi saat matkavakuutuksen ulkomaan matkoille ja paljon hyviä alennuksia. 

 

Useimmin kysyttyä liikunta-alalla

Kuinka paljon minun kuuluisi saada palkkaa ylitöistä?

Vuorokautinen ylityö, eli 8 tunnin työajan ylittävä työ, korvataan siten, että kahdelta ensimmäiseltä tunnilta maksetaan 50 %:lla ja seuraavilta 100 %:lla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka.

Ylityöt on aina korvattava työaikalain ja oman alasi työehtosopimuksen mukaisesti. Jollei työehtosopimusta ole, ylityö pitää korvata vähintään lain mukaan. Ylityön teettäminen edellyttää aina työntekijän suostumusta.

Olen osa-aikainen, kuuluuko minulle tarjota lisätyötä ennen uusien työntekijöiden palkkaamista?

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä osa-aikatyöntekijöille sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava heille näitä töitä ja tarvittaessa kohtuudella järjestettävissä olevaa koulutusta niihin.

Lisätyötä on tarjottava, vaikka työntekijä ei olisi sitä pyytänyt. Toisaalta työntekijällä ei ole velvollisuutta ottaa tarjottavaa lisätyötä vastaan. Tarjottava lisätyö voi olla muutakin kuin osa-aikaisen työntekijän ennestään tekemää työtä. Työn on kuitenkin sovelluttava työntekijälle.

Lisätyön tarjoamisvelvollisuutta ei ole, jos kyse on vain tilapäisestä työvoiman tarpeesta, joka voidaan hoitaa hetkellisin ylitöin tai tilanteesta, jossa esimerkiksi asiakasvirtojen painottuminen tietyille kellonajoille ei mahdollista kyseisen työntarjoamisvelvollisuuden täyttämistä.

Työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, joka työntekijälle syntyy saamatta jäävästä lisätyöstä.

Saanko palkkaa sairausajalta?

Työntekijällä on oikeus olla sairauslomalla sairauden tai tapaturman vuoksi. Sairaana ei koskaan tarvitse eikä pidä mennä työhön. Sairastumisesta aiheutuvasta poissaolosta on ilmoitettava viipymättä työnantajalle.

Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman takia estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan. Sairausajan palkka määräytyy työsuhteen keston perusteella seuraavasti:

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, sinulle maksetaan 50% palkastasi sairastumispäivänä ja sitä seuraavina yhdeksänä arkipäivän ajalta. Jos työsuhde on kestänyt kuukauden tai sitä pitempään, olet oikeutettu saamaan täyttä palkkaa sairastumispäivältä ja sitä seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Laskusääntö ei muutu kesken sairausloman, vaikka työsuhde sairausloman kuluessa tulisikin jatkuneeksi kuukauden.  Sairausajan palkka määräytyy sen palkan mukaan, jonka työntekijä olisi saanut työssä ollessaan.

Oikeus pidempään sairausajan palkkaan voi perustua työsopimukseen tai työpaikalla noudatettuun käytäntöön. Jos työntekijän työkyvyttömyys jatkuu vielä sen jälkeen, kun työnantajan palkanmaksuvelvoite on päättynyt, työntekijä voi hakea Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamaa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa.

____________________________________________________________

KANSALAISALOITE

 

”Haluathan olla yhdessä mukana juhlistamassa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä vahvistamalla liikunnan asemaa yhteiskunnassamme.”

Olemme 5.2.2016 lähettäneet Oikeusministeriöön ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä nimikkeellä ”LIIKUNTA ENNALTAEHKÄISEVÄN TERVEYSTYÖN VIRALLISEKSI OSAKSI”.

Esitämme, että eduskunta hyväksyisi kansalaisaloitteen ”LIIKUNTA ENNALTAEHKÄISEVÄN TERVEYSTYÖN VIRALLISEKSI OSAKSI”. Kansalaisaloitteen tarkoitus on, että terveydenhuoltolain eri pykäliin ja momentteihin liikunnan merkitys ennaltaehkäisevänä toimintana kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä kirjataan toimenpiteineen selkeästi.

Liikkumattomuus on yksi syy lisääntyneisiin useisiin kansansairauksiksi luokiteltuihin ongelmiin. Sisällyttämällä liikunta selkeästi viralliseen palvelurakenteeseen terveystyön osaksi voidaan sen avulla ennaltaehkäistä merkittävä osa sairauksista ja säästää korjaavien hoitotoimenpiteiden kustannuksissa.

Olethan mukana nostamassa liikuntaa suomalaisen ennaltaehkäisevän terveystyön viralliseksi toimijaksi. Jaathan kyseistä aloitelinkkiä organisaatiollesi, ystävillesi, edustamillesi järjestöille ja kaikille liikunnan ystäville.

Tarvitsemme heidän varauksettoman tukensa kyseisen asian eteenpäin viemiseksi.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan ko. kansalaisaloitetekstiin ja luettuasi allekirjoittamaan sen.

www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1823

Jaa tätä viestiä ja linkkiä eteenpäin

Liikuntaterveisin hankkeen vastuuhenkilöt:

Reijo Häyrinen, toiminnanjohtaja, SLA ry                                       

Matti Heikkilä, liikunnan erityisasiantuntija, ammattivalmentaja

 

Nyt voit allekirjoittaa kansalaisaloitteen myös paperiversiona tulostamalla ja täyttämällä alla olevasta linkistä lomakkeen ja lähettämällä sen allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry, Karjalankatu 26, 15150 LAHTI

KANSALAISALOITTEEN LOMAKE

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Jyränkölän Setlementti sai liikuntaan innostavan lahjoituksen

 

Suomen liikunnan ammattilaiset ry:n toiminnanjohtaja toimitti lahjoituksen Jyränkölään, jossa sitä olivat vastaanottamassa toimitusjohtaja Kari Hahl, rehtori Sirkka Suomi, liikunnan vastuuopettaja Sari Mutanen ja palveluvastaava Anne Virtanen.

____________________________________________________________

LANNXES-Areena yksi Kölnin urheilupyhätöistä

SLA:n matkalla FSB ja AQUANALE –messuille Kölnissä oli kaikkiaan 41 henkilöä, jotka yhdessä tutustuivat messujen läheisyydessä olevaan Lannxess areenaan. Kyseinen urheilupyhättö on monitoimiareena, missä pelaavat kotisalissaan jääkiekkoa Kölner Haie, koripalloa RheinStras Köln ja käsipalloa Bergischer HC. Näiden lisäksi hallissa on musiikki- ym. kulttuuritapahtumia. Kaikkiaan tapahtumia on lähes joka toinen päivä, joten halli on ahkerassa käytössä ja on siten muuntautumiskykyinen.

____________________________________________________________

Suomen Liikunnan Ammattilaset ry:n toimisto on muuttanut.

Uusi osoitteemme on: Karjalankatu 26, 15150 LAHTI

____________________________________________________________

Vasemmalla Mänttä-Vilppulan edustajat liikuntasihteeri Jari Ahvenjärvenjohdolla ja oikealla Vantaan liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti

Elämme ajassa –huomionosoitukset Vantaan ja Mänttä-Vilppulan liikuntapalveluille

 

Vantaan kaupungin liikuntapalvelut on tehnyt aktiivista ja pitkäjänteistä työtä kaupungin asukkaille ja myös ulkopaikkakuntalaisille. Vantaalla on vuodesta 2010 alkaen toteutettu liikkuva koulu –toimintaa ja kaupungissa on luotu malli kokemuksista ja käytänteistä peruskoulun aktiiviseen liikuntatoimintaan. Yhteistyö liikuntapalvelujen ja koululaitoksen kanssa on sujunut joustavasti ja Vantaalla on kaksi liikunnanohjaajaa koordinoimassa liikkuva koulu-työtä. Liikuntapalvelut on aktiivinen  mm. maahanmuuttajien, kutsuntaikäisten liikunnan edistäjänä. Poikkihallinnollinen yhteistyö on toteutunut niin ohjaustoiminnassa kuin liikuntapaikkarakentamisessa. Vuonna 2009 valmistunut liikuntapaikkasuunnitelma on tehty yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa. Sen tavoitteena on kehittää Vantaa viihtyisäksi ja liikuntaan kannustavaksi ympäristöksi.

Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut on niin ikään toiminut aktiivisesti kaupungin sisäisen yhteistyön rakentajana erityisesti kuntaliitoksen jälkeen. Pienessä kaupungissa on myös rohkeasti rakennettu uusia liikuntapaikkoja ja niiden toteutuksessa on tehty pilotointia. Meneillään on kaupungin toisen jäähallin rakentaminen ja se on maailman ensimmäinen energiahalli. Kaksi vuotta sitten valmistui jalkapallonurmi, jonka maarakennuksiin käytettiin paikallisen paperitehtaan sivutuotteena syntynyttä kuitusavea. Rakentamisen pilottihankkeet sekä itse rakentaminen ja liikuntapaikkojen hoito on tapahtunut yhteistyössä usean osapuolen kanssa ja liikuntapalvelut on ollut kokoavana voimana toteutuksissa.

____________________________________________________________

Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n kannanotto

Valta ja vastuu oltava samassa yksikössä

Liikuntapaikkahoitajien siirtäminen pois liikuntaviraston alaisuudesta on osoittanut eräiltä kohdin toiminnallisesti hankalaksi ja myös epätaloudelliseksi.

Lue lisää

____________________________________________________________

Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry toteuttaa periaatetta ”olemme maailman liikkuvin urheilukansa”

Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on omalta osaltaan sitoutunut liikuntajärjestöjen yhteiseen visioon 2020 ”olemme maailman liikkuvin urheilukansa”.  Katsomme, että vision toteuttaminen vaatii liikuntajärjestöjen entistä voimakkaampaa työtä sekä yhteiskunnan muiden toimialojenkin vetoapua. 

Lue lisää

____________________________________________________________